ถึง บาง พูด พูด ดี เป น ศรี ศักดิ

ห้องประพันธ์ คนรากหญ้า: zzz พูดดีเป็นศรีแก่ปาก zzz - Pantip. กลอนสุนทรภู่ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัว .... Glitter และ <บทกลอน >..."ท่านสุนทรภู่" | ครูบ้านนอกดอทคอม. อยู่ในบุญ : พูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิด. หยุดเอา " ขวานในปาก " ทำร้ายตัวเอง บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ