สมัครประกันสังคม มาตรา 40

อยากทำประกันสังคม แต่ไม่ได้ทำงานประจำ ทำได้หรือไม่ ?. Win Phromphaet, CFA | SSO Savings Club. การคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 40. อยากทำประกันสังคม แต่ไม่ได้ทำงานประจำ ทำได้หรือไม่ ?. เงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ (มาตรา 40) | SSO ...